Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /usr/local/httpd/virtual/www.ekoty.pl/index.php on line 34
Hodowla rasowych kotów bengalskich - Jadry Cattery Wrocław
koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Ciekawostki

kamera VR PREMIUM 360 w naszej hodowli

Z wielką przyjemnością gościliśmy w naszej hodowli realizatorów z firmy VRPremium, która zajmuje się produkcją filmów 360. Film w kosmicznej jak dla nas technologi 360 stopni można zobaczyć pod adresem :
koty Jadry w VR 360

Myszką można zajrzeć w dowolne miejsce naszej hodowli - zapraszamy


wizyta telewizji TVN w naszej hodowli

Z wielką przyjemnością gościliśmy w naszej hodowli redaktora telewizji TVN Bartka Jędrzejaka z ekipą. W tym tej wizyty prognoza pogody emitowana była na tle naszych kochanych miziaków. Cztery filmy z wejść antenowych -na żywo- można zobaczyć na stronach TVN pod adresem:
Dzień Dobry TVN


wizyta Dookoła Kota TV w naszej hodowli

Z przyjemnością gościliśmy w naszej hodowli telewizję - Dookoła Kota TV. Wizyta zaowocowała bardzo udanym filmem który można zobaczyć pod adresem: :
Dookoła Kota TV


PRA u kotów bengalskich.

PRA - postępujący zanik siatkówki, jest chorobą genetyczną prowadzącą do ślepoty kota. Od niedawna nosicielstwo PRA badane jest specjalnym testem tylko dla kotów bengalskich. Wcześniejsze wyniki testów robione na PRA dla wszystkich kotów, okazały się niewiarygodne. Hodowcy powinni jak najszybciej wykonane testy na PRA-bengalskie. Kot który jest nosicielem PRA na jednym z genów (PRA/N) nigdy nie zachoruje, a połączony z kotem nie nosicielem (N/N) - zawsze da bezpieczne potomstwo, nie zagrożone chorobą PRA. Takie połączenie jest bezpieczne dla kotów przeznaczonych do kastracji (sterylizacji). Koty hodowlane trzeba badać, gdyż może się urodzić kolejny nosiciel (PRA/N).
Łączenie w hodowli dwóch nosicieli (PRA/N) jest niedopuszczalne, gdyż wiąże się z 25% ryzykiem urodzenie kota (PRA/PRA) - czyli zagrożonego chorobą.
Wszystkie nasz koty posiadają certyfikaty badania PRA-bengalskiego wykonane w UC Davies CA/USA. Wszystkie nasze kocury są wolne od PRA (N/N). Żaden z naszych kociaków nie jest i nie będzie zagrożony tą chorobą.


HCM u kotów bengalskich

W związku z modnymi ostatnio pytaniami "hodowców" o testy genetyczne na HCM wyjaśniamy, że jest to tylko bezsensowne lobby nabijające kieszenie laboratorium badawczym za bezwartościowe testy genetyczne. Jedynym rzetelnym i sensownym badaniem jest USG serca robione przez doświadczonego lekarza, na odpowiednim sprzęcie. Nasze koty badane są przez p. prof. Urszulę Pasławską. Należy dodać, iż nawet pozytywna weryfikacja obojga rodziców nie zagwarantuje tego, iż ich kociak nie będzie miał kiedyś problemów z sercem czy HCM. Czasami para kotów nie będzie dopasowana do siebie - pomimo najlepszych chęci hodowcy. Dlatego bardzo ważne jest aby przekazać hodowcy informację o chorobie kota. Odpowiedzialny hodowca powtórnie nie połączy takiej pary kotów.
Poniżej artykuł dotyczący wcześniejszej akcji HCM w rasie MCO - analogia jest oczywista....
Artykuł z Uni Klinik Giessen na temat badań nad HCM u MCO
W Klinice Małych Zwierząt przy Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w Niemczech zostały przeprowadzone badania odnośnie dostępnych w Niemczech dwóch testów genetycznych na obecności mutacji mających wywoływać kardiomiopatię przerostową (hypertrophic cardiomyopathy – HCM) u kotów rasy Maine Coon. Wyniki badań udowadniają, że testy te nie wnoszą nic nowego do tematyki zapobiegania tej chorobie u kotów rasy Maine Coon. Wyniki badań pokazują, że koty, u których badania genetyczne wykazały nosicielstwo zmutowanego genu, jak i koty z negatywnymi wynikami badania genetycznego w równym stopniu zapadają na kardiomiopatię przerostową.
Wyniki tych badań zostały przedstawione w formie wykładu na specjalistycznym zjeździe weterynarzy w Giessen.
Genetyczne powiązanie polimorfizmów A31P i A74T z występowaniem kardiomiopatii przerostowej u kotów rasy Maine Coon. (Wykładowcy z wydziału kardiologii Kliniki Małych Zwierząt przy Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium: C. Schinner, K. Weber, K. Hartmann, G. Wess)
Wstęp: Kardiomiopatia przerostowa jest najczęstszą chorobą serca u kotów z autosomalnym dominującym genem i zmienną penetracją. Polimorfizmy A31P i A74T (SNPs) w genie kodujący białko C wiążącym miozynę (MyBPC3) są obecnie uważane za odpowiedzialne za występowanie kardiomiopatii przerostowej u kotów rasy Maine Coon. W praktyce wyniki badania ultrasonograficznego często odbiegają do genotypu. Jednocześnie zarówno hodowcy kotów tej rasy, jak i lekarze weterynarii nie są jednoznacznie zgodni co do postępowania wobec kotów genetycznie pozytywnych, lecz kardiologicznie zdrowych. Dlatego celem badania było oszacowanie klinicznego powiązania obu SNP, jak i ocena klinicznej wiarygodności testów genetycznych dostępnych obecnie na rynku.
Materiał i metody: Badaniom poddano 83 koty rasy Maine Coon i 68 kotów innych ras. Koty płci żeńskiej musiały mieć więcej niż 36 miesięcy, a koty płci męskiej więcej niż 24 miesiące. Koty zostały przebadane echokardiograficznie poprzez badanie ultrasonografowe serca, a także genetycznie poprzez Taqman® Genotyping Assays.
Wyniki: 21,13% przebadanych kotów było zdrowych według badania echo serca, a pozytywnych w teście genetycznym na A31P-SNP,
32,84% przebadanych kotów było zdrowych według badania echo serca, a pozytywnych w teście genetycznym na A74T-SNP,
75% z kotów chorych na HCM (według badania echo serca) były negatywnych w teście genetycznym na A31P-SNP,
50% z kotów chorych na HCM (według badania echo serca) były negatywnych w teście genetycznym na A74T-SNP.
Zróżnicowanie alleli nieznacznie różniło się od grup fenotypów.
Według przedłożonej populacji nic nie wskazuje, że dostępne na rynku genetyczne testy posiadają praktyczną wartość. Przeprowadzona komputerowo analiza białka zaszeregowała oddziaływanie SNP na białka jako polimorfizm A31P specyficzny dla kotów rasy Maine Coon, podczas gdy A74T występuje także u kotów innych ras.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono żadnego powiązania między występowaniem kardiomiopatii przerostowej (HCM), a polimorfyzmami.


Współczynniki genetyczne w rodowodach - IC, AVK

Często otrzymujemy pytania o współczynniki IC i AVC widoczne w rodowodach kociąt. Poniżej skrócone wyjaśnienie tych współczynników. Według lekarzy i genetyków ponad połowa wad wrodzonych jest spowodowana genami recesywnymi. W celu utrzymania rasy w dobrej kondycji zdrowotnej bardzo ważne jest dla planowanego skojarzenia skontrolowanie wartości współczynnika inbredu IC, współczynnika pokrewieństwa RC oraz współczynnika AVK dla potomka i jego rodziców. Pozwoli to uniknąć spotkania się identycznych alleli, które mogą być źródłem wad wrodzonych.
Oczywiście czasami kontrolowany Inbred stosowany przez doświadczonych hodowców ma swoje uzasadnienie w celu polepszenia cech osobnika, ale zawsze niesie z sobą pewne ryzyko....
1/ Współczynnik inbredu Wrighta (IC)
Optymalna wartość współczynnika inbredu Wrighta (IC) to IC=0, w praktyce wartość współczynnika IC poniżej 3% jest wynikiem bardzo dobrym.
IC - (Wright’s Inbreeding Coefficient) jest oznaczany od 0 do 100% i pokazuje stopień pokrewieństwa pomiędzy rodzicami przyszłego kociaka oraz prawdopodobieństwo, że dany gen z pojedynczej pary alleli jednego kota jest identyczny z jednym spośród alleli tej samej pary drugiego kota. Podstawowa konsekwencją wzrostu współczynnika inbredu jest wzrost homozygotyczności. Współczynnik inbredu IC jest funkcja ilości i miejsca wspólnych przodków w rodowodzie. Specjaliści od genetyki zalecają aby IC nie przekraczało 6% dla rodowodu 5-pokoleniowego. 2/ Współczynnik utraty przodków (AVK)
Optymalna wartość współczynnika utraty przodków (AVK) to AVK=100, w praktyce wartość współczynnika AVK powyżej 85% to bardzo dobry wynik.
WSPÓŁCZYNNIK AVK -(Ancestor Loss Coefficient) - współczynnik utraty przodków - pokazuje zawartość unikalnej puli genów i pozwala ocenić inbred we wcześniejszych pokoleniach po obu stronach rodowodu. Współczynnik AVK jest to wartość liczby przodków unikalnych do całkowitej liczby przodków niezależnych, jaka powinna byc w rodowodzie przy danej liczbie pokoleń.
3/Współczynnik pokrewieństwa (RC)
Współczynnik pokrewieństwa RC - (Relationship coefficient) - jest miara pokrewieństwa w rodowodzie i określa prawdopodobieństwo, że geny jednego osobnika są identyczne przez pochodzenie z tej samej linii z genami drugiego osobnika. Współczynnik RC daje obiektywny obraz podobieństwa w dwóch rodowodach za pomocą liczby wynikowej, która jest miara udziałów występujących w rodowodzie przodków. Dwa osobniki dobrane przypadkowo powinny mieć współczynnik RC=0; siostra z bratem RC=50%; bliźnięta identyczne RC=100%. Pozostałe skojarzenia powinny przyjmować wartości pomiędzy 0 a 50%. Oczywiście optymalnym wynikiem jest RC=0.
Informacje na podstawie opracowania Wiesławy Jeżewskiej