koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz kociaki już sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

Doli Jadry * PL

Chip 616099120040188.Kotka Brezze i Ginger urodzona 16.10.2020 Do zmiany domu będzie przygotowana ok. 30 stycznia 2021 roku. zamieszka w Warszawie u p. Ewy