koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz jeszcze kociaki sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

Rubick Jadry * PL

Chip 616093300504159 - kocurek urodzony 11 grudnia, już przygotowany do zmiany domu.
Zamieszka we Wrocławiu u p. Marka