koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Kotki

Breeze

Jansen Tigers Breeze
-urodzona: 28.12.2013, ojciec Wild Africa Yellow Stranger, matka Galensis First Lady
Kotka przyjęta z zaprzyjaźnionej hodowli Jansen Tigers