koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Ciekawostki

Współczynniki genetyczne w rodowodach - IC, AVK

Często otrzymujemy pytania o współczynniki IC i AVC widoczne w rodowodach kociąt. Poniżej skrócone wyjaśnienie tych współczynników. Według lekarzy i genetyków ponad połowa wad wrodzonych jest spowodowana genami recesywnymi. W celu utrzymania rasy w dobrej kondycji zdrowotnej bardzo ważne jest dla planowanego skojarzenia skontrolowanie wartości współczynnika inbredu IC, współczynnika pokrewieństwa RC oraz współczynnika AVK dla potomka i jego rodziców. Pozwoli to uniknąć spotkania się identycznych alleli, które mogą być źródłem wad wrodzonych.
Oczywiście czasami kontrolowany Inbred stosowany przez doświadczonych hodowców ma swoje uzasadnienie w celu polepszenia cech osobnika, ale zawsze niesie z sobą pewne ryzyko....
1/ Współczynnik inbredu Wrighta (IC)
Optymalna wartość współczynnika inbredu Wrighta (IC) to IC=0, w praktyce wartość współczynnika IC poniżej 3% jest wynikiem bardzo dobrym.
IC - (Wright’s Inbreeding Coefficient) jest oznaczany od 0 do 100% i pokazuje stopień pokrewieństwa pomiędzy rodzicami przyszłego kociaka oraz prawdopodobieństwo, że dany gen z pojedynczej pary alleli jednego kota jest identyczny z jednym spośród alleli tej samej pary drugiego kota. Podstawowa konsekwencją wzrostu współczynnika inbredu jest wzrost homozygotyczności. Współczynnik inbredu IC jest funkcja ilości i miejsca wspólnych przodków w rodowodzie. Specjaliści od genetyki zalecają aby IC nie przekraczało 6% dla rodowodu 5-pokoleniowego. 2/ Współczynnik utraty przodków (AVK)
Optymalna wartość współczynnika utraty przodków (AVK) to AVK=100, w praktyce wartość współczynnika AVK powyżej 85% to bardzo dobry wynik.
WSPÓŁCZYNNIK AVK -(Ancestor Loss Coefficient) - współczynnik utraty przodków - pokazuje zawartość unikalnej puli genów i pozwala ocenić inbred we wcześniejszych pokoleniach po obu stronach rodowodu. Współczynnik AVK jest to wartość liczby przodków unikalnych do całkowitej liczby przodków niezależnych, jaka powinna byc w rodowodzie przy danej liczbie pokoleń.
3/Współczynnik pokrewieństwa (RC)
Współczynnik pokrewieństwa RC - (Relationship coefficient) - jest miara pokrewieństwa w rodowodzie i określa prawdopodobieństwo, że geny jednego osobnika są identyczne przez pochodzenie z tej samej linii z genami drugiego osobnika. Współczynnik RC daje obiektywny obraz podobieństwa w dwóch rodowodach za pomocą liczby wynikowej, która jest miara udziałów występujących w rodowodzie przodków. Dwa osobniki dobrane przypadkowo powinny mieć współczynnik RC=0; siostra z bratem RC=50%; bliźnięta identyczne RC=100%. Pozostałe skojarzenia powinny przyjmować wartości pomiędzy 0 a 50%. Oczywiście optymalnym wynikiem jest RC=0.
Informacje na podstawie opracowania Wiesławy Jeżewskiej