koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz kociaki już sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

Paloma II Jadry * PL

chip 616099120040184. Kotka Marusi i Thundera urodzona 10.11.2020 Do zmiany domu będzie przygotowana ok. 26 lutego 2021 roku. zamieszka z rodziną p.Marcina