koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Brezze i Ginger miot ur. 16.10.2020

D......... Jadry * PL - kocurek nr 4

Chip 616093901280603. Kocurek Brezze i Ginger urodzony 16.10.2020 Do zmiany domu będzie przygotowany ok. 30 stycznia 2021 roku.Czeka na swój nowy dom....Zapraszamy do wyboru kotka dla siebie i odwiedzin w naszej hodowli.