koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz kociaki już sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

D........ Jadry * PL - kocurek nr 6

Chip 616093900835982. Kocurek Brezze i Ginger urodzony 16.10.2020 Do zmiany domu będzie przygotowany ok. 30 stycznia 2021 roku. Dołączy do innego urodzonego u nas kocurka - Gandalfa