koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz kociaki już sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

Frizi Jadry * PL

chip 616093900836041 - ur. 5.11.2019 roku kotka , zamieszka we Wroclawiu