koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Hodowle

wkrótce nowa hodowla współpracująca w Zgierzu

To planowana trzecia i jak na razie ostatnia partnerska hodowla. Czekamy na pierwsze dzieci urodzonej u nas kotki Arii, która powinna wkrótce mieć kociaki z GInger Jr.