koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

choroby kotów bengalskich

choroby genetyczne kotów bengalskich

- choroby genetyczne, które mogą dotyczyć kotów bengalskich

Kardiomiopatia przerostowa – HCM
Kardiomiopatia przerostowa – genetycznie uwarunkowana choroba serca polegająca na występowaniu zwykle asymetrycznego przerostu lewej komory serca i zwężenia aorty.
Jest to choroba o podłożu genetycznym. Jak jest przekazywana i dziedziczona do końca nie jest to ustalone. HCM stanowi częstą przyczynę niewydolności krążenia, powstawania zakrzepów i zatorowości tętniczej, może spowodować zawał serca i nagłą śmierć kota.
Kardiomiopatia przerostowa występuje praktycznie u kotów wszystkich ras. Najczęściej dotyczy kotów młodych – samców w wieku 1-5 lat. Testy genetyczne wykonywane są tylko dla ras MCO i Ragdoll, Dla innych ras nie ma testów na HCM. Jedynym wiarygodnym badaniem monitorującym stan zdrowia kota i ewentualne nosicielstwo choroby jest badanie specjalistyczne USG wykonywane przez uprawnionego do wystawienia certyfikatu zdrowia lekarza weterynarii.
Koty chore i zagrożone chorobą nie powinny być używane jako koty hodowlane.
Niestety - nawet dwa zdrowe koty z certyfikatami zdrowia mogą dać w potomstwie chorego kociaka. Złożoność powiązań genetycznych oraz brak naukowej wiedzy jak przenoszona jest ta choroba, powoduje takie przypadki. Zdarza się iż kociak z dwóch zdrowych, certyfikowanych rodziców, nawet w pierwszym roku życia zaczyna mieć problemy z sercem, a badanie USG wskazuje na kardiomiopatię przerostową. Pomimo starań i wiedzy hodowców, zaistnienia takiej sytuacji nie można wykluczyć. Jest to problem praktycznie kotów wszystkich ras.
czego można wymagać od hodowcy -
- certyfikatu z badania USG serca rodziców kociaka z adnotacją kot zdrowy
- określenia terminu gwarancji zdrowia kota na tą chorobę
czego można wymagać od siebie -
przeprowadzić kontrolne badanie osłuchowe kociaka u lekarza weterynarii, a w przypadku stwierdzenia szmerów na sercu także badanie USG serca - w terminie wyznaczonym przez Hodowcę, jako terminem reklamacji zdrowia kota.
Nasza gwarancja i rękojmia zdrowia kotka na wymienioną chorobę trwa do czasu ukończenia przez kotka 2,5 roku życia – w jej ramach oferujemy możliwość bezpłatnego otrzymania nowego kociaka, w pierwszej kolejności, w przypadku jeżeli śmierć kotka nastąpiła w okresie jednego roku od opuszczenia naszej hodowli, lub nowego kotka, w dowolnej, określonej przez nabywcę chwili, za zwrotem kosztów wychowania (500 PLN), jeżeli zdiagnozowano chorobę kota do czasu ukończenia przez niego 2,5 roku życia, bez względu na to jaki okres czasu przeżyje.

Postępujący zanik siatkówki (PRA – Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki – PRA - jest wspólnym terminem wykorzystanym do opisania szeregu wrodzonych degeneracji siatkówki prowadzących do utraty wzroku i w efekcie do ślepoty.
PRA, jest chorobą genetyczną znaną u ponad 100 psich ras, a także u kotów: abisyńskich, somalijskich, perskich, egzotycznych, bengalskich - jest odkrywana w kolejnych kocich rasach.
. Pierwszym objawem postępującego zaniku siatkówki zauważalnym przez właściciela jest utrata nocnego widzenia. Dobry wzrok może być zachowany jeszcze przez pewien czas w warunkach jasnego oświetlenia, ponieważ źrenice stają się coraz bardziej rozszerzone przepuszczając więcej światła. Wraz z niszczeniem siatkówki jej naczynia krwionośne tracą rozgałęzienia i zanikają. Dzięki pozostałym zmysłom kot może nadal się poruszać po znanym sobie terenie omijając przeszkody, okazując jednak niechęć do wskakiwania na obiekty.
Obecnie nie ma żadnych możliwości leczenia choroby, spowolnienia postępu czy cofnięcia powstałych zmian w siatkówce.
U kotów bengalskich występuje odrębna mutacja PRA, dziedziczona autosomalnie recesywnie.
Kot- nosiciel choroby PRA nigdy na nią nie zachoruje. Połączony ze zdrowym kotem nie będzie miał potomstwa zagrożonego tą chorobą, ale kociaki mogą być nosicielami (prawdopodobieństwo 25%).
Jest to niedawno odkryta choroba genetyczna, wiec wiele hodowli ma w swoich stadach nosicieli tego genu. Hodowle potrzebują kilku lat na wymianę nosicieli na zdrowe osobniki. Nie należy bać się kotka, w przypadku jeżeli tylko jeden z rodziców był nosicielem genu PRA . Kociak kastrowany którego kupujecie, nie będzie już nosicielem choroby, a nosicielstwo które może (choć nie musi) mieć, nigdy nie spowoduje u niego powstania tej choroby. Choroba może się uaktywnić tylko w przypadku jeżeli oboje rodzicie są nosicielami genu PRA. W żadnym wypadku nie wolno łączyć ze sobą dwóch nosicieli choroby. Takie łączenie kotów może świadczyć o niewiedzy lub braku etyki hodowcy – więc zwracajcie na to uwagę.
czego można wymagać od hodowcy -
- testów genetycznych w kierunku PRA bengalskiego dla każdego rodzica. Uwaga: robione wcześniej testy na PRA nie są wiarygodne, musi być zrobiony nowy test na PRA Ben. Tylko jeden z rodziców może być nosicielem genu PRA, jeżeli odbierany kociak jest kastrowany. Jeżeli odbierany kociak jest nie kastrowany, oboje rodzice muszą mieć testy n/n czyli wolne od PRA, lub taki test musi mieć zrobiony kociak.
Nasza gwarancja zdrowia kotka na wymienioną chorobę od połowy 2018 jest dożywotnia.

Zaćma (katarakta)
Zaćma u kotów, inaczej zwana kataraktą, to zmętnienia pojawiające się w soczewce – częściowo lub całkowicie nieprzezroczyste. Utrudnia lub uniemożliwia docieranie światła do siatkówki, co wiąże się z osłabieniem, a grozi nawet całkowitą utratą wzroku. Zaćma u kota może obejmować jedno lub dwoje oczu. Na dzień dzisiejszy najmniej zbadana i najtrudniejsza do precyzyjnego opisania wada genetyczna kotów. Trwają badania populacji kotów w tym kierunku, jest jednak za wcześnie na podanie pełnych wniosków z tych badań.
Choroba występująca bardzo licznie u wszystkich ras kocich.
Nie istnieją testy genetyczne na nosicielstwo tej choroby. Według opinii jednego z największych autorytetów okulistyki - angielskiego profesora Betforda – pomimo, ze większość kotów rasowych ma ogniska nosicielstwa zaćmy, nigdy nie zachorują na tą chorobę. Są to malutkie plamki na soczewce, które nie ograniczają pola widzenia kota i nie będą się rozwijać. Trwające badania w perspektywie kilku lat dadzą więcej informacji o tej chorobie. Na razie wiemy tylko, ze stan chorobowy ograniczający pole widzenia kotka występuje rzadko i to najczęściej w przypadku, kiedy poważne zmiany chorobowe występowały już u obojga rodziców.
Katarakta przekazywana genetycznie ma kilka odmian, na szczęście w zdecydowanej większości przypadków u nosiciela nie powinny nigdy wystąpić problemy powodujące dyskomfort życia, gdyż choroba ma stabilny i bardzo śladowy przebieg. Nie wykluczone jest jednak, że czynniki przez wiele lat uznawane za przyczyny powstawania zaćmy grożącej ślepotą jak: zapalenie błony naczyniowej, cukrzyca, zapalenie rogówki, twardówki, hipokalcemia, itd …. powodują mutację niezdiagnozowanej wady wrodzonej z lekkiej, niezauważalnej postaci do ciężkiej jednostki chorobowej. Należy dążyć do wyeliminowania zagrożenia powstawania ciężkich przypadków chorobowych. Koty hodowlane nie powinny mieć poważnych zmian chorobowych. Tymczasowo dopuszczalne są drobne, niegrążące eskalacją choroby ogniska chorobowe w przypadku połączenia z kotem określanym jako zdrowy ( bez widocznych zmian na soczewkach).
czego można wymagać od hodowcy -
W tej sprawie tylko etyki hodowlanej, przeprowadzenia badań kotów hodowlanych i rozsądku w prowadzeniu hodowli
czego można wymagać od siebie -
przeprowadzić kontrole oczu w okresie reklamacyjnym określonym przez hodowcę.
Nasza gwarancja zdrowia kotka na wymienioną chorobę dotyczy zmian chorobowych utrudniających i ograniczających widzenie kotka w okresie 1 roku życia.