koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz kociaki już sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

A.Benji Jadry * PL

Chip 616099120040198, urodzony 14.01.2021 kotka Ganiki i Gingera. DO zmiany domu będzie przygotowany od 1 maja 2021 roku.
Zamieszka u p. PIotra